Ympäristö­raportointi

Ympäristöohjelma näkyväksi raportoinnin avulla

Paimion kaupunki on asettanut ympäristö- ja ilmastotavoitteensa kunnianhimoiselle tasolle. Kaupunki laati 2019 ympäristöohjelman, jonka tavoitteita ja toimenpiteitä on nyt toimeenpantu systemaattisesti.

Tälle sivulle kerätään Paimion kaupungin ympäristöraportointi. Kaupunki on sitoutunut ympäristöohjelmassaan raportoimaan ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa toteutumisesta vuosittain. Ympäristöraportointi lisää kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä ja konkretisoi asukkaille kaupungin tavoitteet sekä toteumat. Lisäksi systemaattinen raportointi luo tuloksellista toimintaa.

Ympäristö­ohjelman toteuttaminen pitkällä aikavälillä

2019

Liittyminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen

2022

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetty

Ympäristöohjelman päivittäminen

Joukkoliikenteen kilpailuttaminen Motivan ympäristökriteereillä

2025

Metsänhoitosuunnitelman päivitys

Julkinen liikenne toimii uusiutuvalla energialla

2027

Paimionjoen paras mahdollinen tila saavutettu

2030

80% päästövähennys vuoden 2007 tasosta saavutettu

Ympäristö­tilin­päätös

Ympäristötilinpäätös on osa Paimion kaupungin ympäristöohjelman seurantaraportointia. Ympäristötilinpäätökseen on koottu keskeiset ympäristöasioiden hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä sekä ilmastotavoitteiden toteuttamista koskevat toimenpiteet ja tunnusluvut. Jokaisen vuoden tammikuussa toteumat kerätään yhteen.

Vuoden 2020 aikana toteutuneita hankkeita ja muutokset ovat olleet mm. päätös siirtyä uusiutuvan sähkön ostoon, kierrätysastioiden hankkiminen kaupungintalolle, hankintastrategian luominen ja henkilökunnan koulutus kestävämpien hankintojen toteuttamiseen sekä ympäristöviestinnän ja tiedottamisen vahvistaminen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta vieraslajeja on torjuttu tehokkaasti niin kaupungin toimesta kuin VieKas LIFE –hankkeen kautta ja Paimionjoen ravinnekuormaa on pyritty hallitsemaan tihennetyillä veden laatumittauksilla.