Ympäristö­ohjelma

Paimio kohti kestävämpää tulevaisuutta

Paimion kaupungin ympäristöohjelma on kaupungin strategiaa tukeva yleistason viitekehys, jonka puitteissa voidaan toteuttaa osaprojekteja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden jalkauttamiseksi kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Sen tarkoituksena on viitoittaa Paimiota kohti uutta, kestävämpää tulevaisuutta. 

Ohjelmaan on merkitty lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Lyhyen aikavälin tavoitteet toteutetaan 2019–2022 ja pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on hankkeiden ja projektien avulla muuttaa kaupungin toimintakulttuuria ja vaikuttaa myös asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tietämykseen ja yhteisvastuun ymmärtämiseen ympäristöstä. Selkeän tavoitteenasetannan avulla Paimion kaupunki pystyy saavuttamaan suunniteltuja tavoitteitaan johdonmukaisesti. 

Ympäristöohjelmassa tuodaan ratkaisuja kaupungin toiminnan vastuullisuuden lisäämiseksi viisaan liikkumisen, kestävien hankintojen, resurssiviisauden ja materiaalikierron sekä luonnon monimuotoisuuden parantamisen ja toimintakulttuurin muutoksen avulla.

Ympäristöohjelma laadittiin vuoden 2019 aikana vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa. Prosessin kuluessa osallistettiin organisaatiota, luottamushenkilöitä, paikallisyhdistyksiä ja kuntalaisia mm. työpajojen, kyselyn ja esittelyiden avulla.

Ympäristöohjelman seurantaryhmä

Ympäristöohjelman toteutumista valvomaan perustettiin ympäristöohjelman seurantaryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2020. Sen tehtävänä on seurata ympäristöohjelman toteutumista ja ideoida uusia toimia. Ryhmä kokoontuu kolmesti vuodessa.

Ympäristöohjelman seurantaryhmään kuuluvat:

Hölsö Jaana, hallintopalvelut
Ilola Timo, puheenjohtaja, kaupunginhallitus, varajäsenenä Murto Sari, kaupunginhallitus
Ingi Mika, hallintopalvelut
Lumiainen Jyrki, sivistyspalvelut
Mäenpää Marja, varajäsenenä Simola Lauri, ympäristölautakunta
Pajala Matti, varajäsenenä Kuusela Mervi, tekninen lautakunta
Palosaari Anne-Ly, varajäsenenä Mäkinen Martti, sosiaali- ja terveyslautakunta
Pirhonen Henna, varajäsenenä Laitinen Seppo, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja terveyspalvelut
Juha Saarinen, tekniset palvelut
Aada Sevon, nuorisolautakunta
Markku Ylihonko, varajäsenenä Kuosmanen Sari, koulutuslautakunta

Seurantaryhmän kokousmuistiot