Hinku - hiili­neutraalit kunnat

Hinku kannustaa kunnianhimoisiin ympäristötekoihin

Paimion kaupunki liittyi Hiilineutraalit kunnat eli Hinku–hankkeeseen vuoden 2019 lopulla ympäristöohjelmaan asetetun tavoitteen myötä. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Alun perin Hinku- hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Nyttemmin liittyneitä kuntia on jo yli 70. Lisäksi myös maakunnat ja yritykset voivat liittyä hankkeeseen. Hinkuverkoston tarkoituksena on kannustaa julkisia ja yksityisiä toimijoita sekä asukkaita kunnianhimoisiin ilmastotekoihin.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin alueellaan. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan myös mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Hiilidioksidipäästöjä vähennetään Paimiossa mm. parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä uusiutuvan energian piiriin. Esimerkiksi Kriivarin koulussa on alkamassa oppilaita osallistava energiansäästöpilotti ja vuoden 2021 alusta Paimion kaupunki ostaa uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettua sähköä käyttöönsä. Lisäksi kaupunki tukee asukkaiden hiilidioksidipäästövähennystavoitteita parantamalla julkisen liikenteen toimivuutta ja pyöräilymahdolisuuksia.

Päästöt vähentyneet tähän mennessä 27% vuodesta 2007!

Hinkufoorumi Logo

HINKU - työryhmä

Hiilineutraalit kunnat -hankkeen tiimoilta perustettiin hinkutyöryhmä, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 11.3.2020. Työryhmä kokoontuu kolmesti vuodessa. Se koostuu lautakuntien nimittämistä edustajista ja sen tehtävänä on toimia päästöjä vähentävien toimien seuraajana ja ideoivana ryhmänä kaupungin päätöksenteossa.

Hinkutyöryhmään kuuluvat

Ansio Sanna-Maija, sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaarlela Markus, koulutuslautakunta
Koponen-Laiho Sinikka, ympäristöpalvelut
Mäkelä Timo, tekninen lautakunta
Ristilä Pasi, puheenjohtaja, ympäristölautakunta
Saarinen Juha, tekniset palvelut
Sevon Aada, nuorisolautakunta
Tuominen Outi, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

HINKU-työryhmän kokousmuistiot

Muistio 11.3.2020 (PDF)