CO₂-raportti Paimiossa

Raportti kannustaa päämäärätietoiseen ilmastotyöhön

Paimion kaupunki on mukana CO₂-raportti -päästölaskentapalvelussa, jonka avulla kunnat ja kuntalaiset saavat tietoa kasvihuonekaasupäästöistään viikoittain. CO₂-raportti kertoo kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, maalämmön, kaukolämmityksen, erillislämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ostosähkön ja työkoneiden aiheuttamat päästöt. Menetelmä vastaa kansainvälisiä standardeja.

Paimion CO₂-päästöt

Uusimmassa CO₂-raportin vuosiraportissa on esitetty Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2010, 2015–2019 sekä ennakkotieto vuodelta 2020.

Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 73,1 kt CO₂-ekv ilman teollisuutta eli 6,7 t CO₂-ekv asukasta kohden. CO₂-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2019 oli 6,2 t CO₂-ekv.

Kokonaispäästöistä 43,4 kt CO₂-ekv syntyi tieliikenteestä, mikä tarkoittaa asukasta kohden 4,0 t CO₂-ekv. Päästö on huomattavasti suuremmat kuin CO₂-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Tieliikenteen lisäksi päästöjä syntyy myös muilla sektoreilla. 4,2 kt CO₂-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 2,7 kt CO₂-ekv sähkölämmityksestä ja 0,1 kt CO₂-ekv maalämmöstä. Päästöistä 1,3 kt CO₂-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 8,2 kt CO₂-ekv erillislämmityksestä, 11,8 kt CO₂-ekv maataloudesta ja 1,4 kt CO₂-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 0,6 kt CO₂-ekv.

Paimion päästöt ilman teollisuutta laskivat 2 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Keskimäärin päästöt laskivat CO₂-raportin kunnissa 5 prosenttia.

Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan CO₂-raportin omalla tiedonhankinnalla sekä olemassa olevista tilastoista, joita tuottavat muun muassa Tilastokeskus, Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, VTT, Energiateollisuus ry.

Päästöikkunasta näet Paimion viikoittaisen päästökehityksen.

Paimion päästöikkuna