Hiili­neutraalius

Pienempi hiilijalanjälki oikeilla toimilla

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittävän uhan hyvinvoinnillemme ja koko maapallolle. Ilmaston lämpenemisen taustalla ovat muun muassa energiantuotanto, liikenne ja teollisuudesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää eniten energian säästämisen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön siirtymisen avulla, mutta myös vähähiilisellä liikkumisella, ruoalla sekä maataloudella. Hiilineutraaliuden sekä vähähiilisyyden käsitteitä käytetään kuvaamaan tavoitetilaa, jossa ihminen ei toiminnallaan edistä ilmastonmuutosta.

Paimion kaupunki pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta kiinnittämällä huomiota kaupungin toiminnasta syntyvään hiilijalanjälkeen. Sähköä ja lämpöä säästämällä, kiinteistöjen energiatehokkuus huomioimalla ja sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiahankinnoissa, voidaan vähentää.

Kestävät elämäntavat -testillä voit laskea oman hiilijalanjälkesi ja sitoutua palvelun sinulle ehdottamiin arjen hiilijalanjälkeä pienentäviin tekoihin!

Tämän jälkeen voit valita palvelun sinulle ehdottamista arjen teoista itsellesi sopivat tavat pienentää jalanjälkeäsi ja sitoutua niiden toteuttamiseen!