Kestävän
kehityksen
Paimio

Tähtäimessä ympäristö- ja ilmastovastuullinen Paimio

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous.

Paimiossa kestävän kehityksen tavoitteita on pyritty edistämään mm. ympäristöohjelman ja erilaisten hankkeiden avulla. Ympäristöohjelmassa tuodaan ratkaisuja kaupungin toiminnan vastuullisuuden lisäämiseksi viisaan liikkumisen, kestävien hankintojen, resurssiviisauden ja materiaalikierron, luonnon monimuotoisuuden ja toimintakulttuurin muutoksen avulla.

Paimion kaupunki liittyi syksyllä 2019 myös Hiilineutraalit kunnat –hankkeeseen, jonka tavoitteena on kaupungin toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Uusi suunta ja tekeminen tarkoittavat Paimion kaupungin toiminnassa uusia tuulia, mutta muutosten keskellä on hyvä muistaa, että muutokset tuovat myös mahdollisuuksia. Ympäristövastuullisuus, kaupungin elinvoimaisuus ja yritysmyönteisyys voidaan asettaa toisiaan tukeviksi tavoitteiksi. Puhdas ympäristö ja kestävä kaupungin toiminta luovat elinympäristön, jossa Paimiossa on hyvä elää ja yrittää!

Paimion kaupunki on mukana MayorsIndicators- ja Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa –hankkeissa

MayorsIndicators –hanke tarjoaa kestävän kehityksen ratkaisuja kunnille ja kaupungeille mahdollistamalla kestävän kehityksen seuraamisen ja vertailun. Palvelu pohjautuu verkkosivustoon, jolle kootaan tietoa ja vertailuja eri osa-alueiden, kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen perustuen. Hankkeessa edistystä kohti kestävää kehitystä mitataan kattavilla ja vertailukelpoisilla indikaattoreilla. Lisäksi monipuolisten indikaattoreiden avulla mahdollistetaan, että ajantasainen tilastotieto ja tilanteita kuvaavat faktat otetaan johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon.

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa –hanke on 36 kunnan, ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja kestävän kehityksen työkaluja tarjoavan MayorsIndicatorsin yhteistyönä aloittama hanke. Hankkeessa kunnat ovat saaneet käyttöönsä MayorsIndicators-työkalut, joiden sisältämät 140:n kestävän kehityksen indikaattorin avulla kunnat voivat tarkastella kehitystään vuodesta 2010 alkaen. Hankkeessa tavoitteenasetantaa ja seurantaa kehitetään mm. työpajojen, virtuaalikeskustelujen ja vertaisarvioinnin avulla. Tarkoituksena on tuottaa suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa, sekä kuntien työn tukemiseksi kansallisella tasolla.

Paimio Valonian toiminnassa

Paimio on mukana Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskuksen Valonian toiminnassa. Valonia tarjoaa kunnille, kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille neuvontaa ja palveluita koskien mm. energiaa, kuluttamista, liikkumista, vesihuoltoa, vesiensuojelua ja ympäristökasvatusta. Paimiossa toiminta on näkynyt mm. jätevesineuvonnan, koulujen ja varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen sekä asiantuntija-avun muodoissa.